Asociația „Pro Educația” Sebis

Educația lor - Aripi pentru viitor
Asociația „Pro Educația” Sebis Prin Proiectul EDUCAȚIA LOR - #ARIPIPENTRUVIITOR, ne-am propus realizarea un demers integrat de sprijinire a celor 51 de elevi și preșcolari ai Liceul Teoretic Sebis - structura Prunișor, adaptat nevoilor lor, în scopul incluziunii școlare și sociale și a prevenirii abandonului școlar prin: creșterea bazei materiale cu 60 de obiecte de inventar, diversificarea activitatilor educative și introducerea a cel puțin 3 tipuri de activități educative noi, implicarea a 15 copii, proveniți din familii defavorizate într-un program sprijinire al actului educațional, în scopul incluziunii școlare și a prevenirii abandonului școlar și realizarea a 10 activități de voluntariat.
Valoarea sponsorizarii: 53000 lei