Asociația Subscriu o Altă Viață

Digitalizarea procesului instructiv-educativ la Școala Gimnazială "Virgil Iovănaș" din Șofronea, Județul Arad
Asociația Subscriu o Altă Viață Prin acest proiect am urmărit introducerea în şcoală a tehnologiilor moderne prin achiziționarea laptop-urile, a tablelor interactive, a videoproiectoarelor, a camerelor WEB și a multifuncționalei va conduce la schimbări importante în procesul de învăţământ, pentru 65 de elevi din ciclul primar şi gimnazial şi 15 cadre didactice.
Valoarea sponsorizarii: 52500 lei