Asociația Subscriu o Altă Viață

Dotarea sălii de sport, a bibliotecii și a sălilor de clasă din Școala Gimnazială Șofronea - Județul Arad
Asociația Subscriu o Altă Viață Proiectul propus rezultă din nevoia îmbunatatirii actului educaţiei şi creări condiţiilor de confort în cadrul instituţiei şcolare la nivelul actual de dezvoltare. Considerăm că achiziționarea tuturor materialelor didactice şi a mobilierului va conduce la dezvoltarea și diversificarea metodelor de predare-învățare-evaluare conforme situației actuale în care se află învățământul. Principalul efect produs in urma implementarii acestui proiect va fi creşterea numărului de elevi înscriși în noul an școlar față de anul precedent și creşterea numărul de elevi care se reînscriu.
Data castigarii: 30.11.2022
Valoarea sponsorizarii: 22900 lei