Fundația Româno-Germană de Pregătire și Perfecționare Profesională Vladimirescu

Copii - viitorul societății
Fundația Româno-Germană de Pregătire și Perfecționare Profesională Vladimirescu Proiectul își propune desfășurarea unui program de activități instructiv- educative, culturale și sportive, destinat unui număr de minim 40 de copii defavorizați, din comuna Șiria, jud. Arad, pe o perioadă de 3 luni și îmbunătățirea bazei materiale a Centrului Social Comunitar Șiria, cu materiale specifice, necesare activităților instructiv-educative, respectiv a cadrului de desfășurare a activităților sportive și cele lucrative.
Data castigarii: 30.04.2023
Valoarea sponsorizarii: 49112 lei