Liga Studenților Chimiști din Timișoara

EcoChem Summer University
Liga Studenților Chimiști din Timișoara Proiectul are ca obiectiv organizarea unei universități de vară pentru 30 de elevi în care aceștia sa experimenta timp de 10 zile viața de student, luând parte la activități de curs și de laborator din domeniul chimiei și mediului, dar și la activități de recreere. Scopul proiectului este creșterea nivelul de cunoștințe din domeniul chimiei, mediului și ecologiei al participanților, dar și prevenirea abandonul școlar în timpul sau după absolvirea ciclului liceal prin stimularea dorinței beneficiarilor de a urma studii superioare în aceste domenii.
Data castigarii: 30.04.2023
Valoarea sponsorizarii: 29168 lei